Szerződési feltételek.

Megrendelő:  Az a személy, aki az utazási és a csomagszállítási szerződést megköti a Szolgáltatóval.

Utas: Az a személy, aki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe veszi.

Megrendelések:

E-mailben részletezve az  info@bellatransz.hu e-mail címre, vagy a kapcsolat-i űrlap kitöltésével, valamint +36-20/9779663  telefonszámra.   

Az e-mail-ben történt megrendeléseket legkésőbb a beérkezést követően 24 órán belül visszaigazoljuk. A szolgáltató minden esetben az utazás előtt telefonon, vagy SMS formájában felkeresi a megrendelőt (utast) az utazási időpontok tisztázása és véglegesítése érdekében.  

Abban az esetben, ha a megrendelő az utazás előtti nap 18.00 óráig nem kap, visszaigazolást SMS vagy e-mail formájában a pontos indulás időpontjáról úgy kérjük, hogy feltétlenül hívja következő telefonszámot egyeztetés céljából: +36-20-9779663. Ez alól kivétel, azaz eset, ha az utas indulási napon rendeli meg a szolgáltatást.

Amennyiben a megrendelő az előre megadott telefonszámon, vagy e-mailen nem érhető el, abban az esetben a felelősség őt terheli az esetleges változásokból adódó kellemetlenségeket tekintve (Pl. egyéb közlekedési okok miatt a tervezettnél korábbi indulás indokolt, és az utas nem érhető el).

Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor a szerződő fél a megrendelésről e-mailben, illetőleg a szolgáltatást telefonon szóban megrendelte. A weboldalunkon, az erre a célra feltűntetett e-mail címre való megrendelés elküldésével,  melyben a pontos indulási és érkezési helyszín, valamint időpont, a megrendelő adataival együtt  feltűntetésre kerül. 

A megrendeléseket a beérkezést követően, e-mailen, vagy telefonon visszaigazoljuk. Az indulás előtt a Szolgáltató minden esetben telefonon felkeresi a Megrendelőt az  utazás véglegesítése érdekében.

Megrendelésekhez szükséges adatok: név, cím, telefonszám, az indulás / érkezés helyének pontos címe, az utazás pontos dátuma. Ezek adatok nélkül nem tudjuk teljesíteni a megrendelést.

 Módosítás, lemondás

Az értesítés elmaradásával összefüggésben keletkezett károkért a szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Szolgáltató csak és kizárólag abban az esetben jogosult felmondani a szerződést, amennyiben rajta kívülálló ok miatt eleve lehetetlen az utast az úti céljába eljuttatni, vagy gondoskodik egy másik szállítóról, aki a megrendelőt el tudja juttatni a céljához. Vagy abban az esetben ha a megrendeléskor leadott adatokon túl változás van a megrendelő részéről és ez a többi utas rovására mehet. 

Abban ez esetben, ha az utas lemondja az utazást, akkor köteles az utazási díj megfizetésére a következő képen:

– utazás megkezdése előtt mondja vissza az utat akkor a díj: 25 % – át

– utazás napján mondja vissza  az utat akkor a díj: 50 % – át. 

Ha meg az utas igénybe veszi a szolgáltatást és miután a célhoz ér és nem fizet, bármi okból kifolyólag, akkor 10 munka napon belül lehetősége van az összeg utalására, ha ez sem történik meg akkor ügyvédileg lesz kérve az utazás díja. 

 A Szolgáltató felelőssége:

A Szolgáltató köteles a visszaigazolt megrendelést a visszaigazolásban meghatározott feltételek szerint teljesíteni.

Köteles az utast, illetőleg a szerződő felet bármely változásról haladéktalanul értesíteni.

A Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja az időjárás miatt adódó nagymértékű késésekért. Továbbá azokban az esetekben is, amikor baleset, hosszas várakozás, útlezárás, illetőleg bármilyen nem befolyásolható esemény miatti késés stb. miatt. Abban az esetben, ha valami okból kifolyólag nem tudja a megrendelőt eljuttatni a célhoz abban az esetben gondoskodnia kell arról. hogy a megrendelő eljusson a célhoz. 

A szolgáltató ha nem jön össze a 9 személyes kisbuszra a megfelelő utas létszám akkor abban az esetben egy öt személyes kocsival oldja meg az utasok szállítását. Abban az esetben, ha meg nem jön össze a megfelelő utaslétszám akkor a szolgáltató az utazást lemondhatja. 

A szerződő fél, az utas felelőssége:

A Megrendelő köteles a Szolgáltatót bármely változásról haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkat a Megrendelő köteles viselni.

A megrendelő az utazás során a járműben okozott kárért, anyagi felelősséggel tartozik, továbbá kizárható az utazásból az utas, amennyiben fertőző betegségben szenved, ittas, bódító hatású szer hatása alatt áll. Az utas az utazáson saját felelősségére vesz részt. Az utazás során az utas, köteles a többi utassal, valamint a gépkocsivezetővel kulturáltan viselkedni. Amennyiben az utas zavarja az utazásban résztvevőket, a gépkocsivezető saját hatáskörében az utas utazását felfüggesztheti.

Külön költség számolható el, amennyiben az utas által keletkeztek a szennyeződések, kisebb szennyezés esetén, komolyabb szennyezés, például ha kárpittisztításra van szükség, ezen szennyeződések kitisztítása után az utas felé a szolgáltató kiszámlázhatja a tisztítás költségét.

Abban az esetbe,n ha a megrendelő rossz telefonszámot ad meg, vagy rossz címet és ebből kifolyólag nem érhető el a gépkocsivezető 10 perc várakozás után tovább indul. Ebben az esetben a megrendelőnek az út viteldíja ki lesz számlázva.

Ha a megrendelő több személynek is rendel meg utat abban az esetben a megrendelő vállalja a felelőséget a nevében megrendelt utasok felé. 

Fizetési feltételek:

Telefonon, vagy e-mailen történik az utazás megrendelése úgy a viteldíjat a sofőrnél az utazás megkezdése előtt készpénzben fizeti meg az utas.

Más helységekről kért indulás illetve érkezés esetén az árakat előzetesen egyeztetjük a megrendelővel.

Poggyász, csomagszállítás:

Minden utas felár nélkül egy bőröndöt és egy kézipoggyászt hozhat magával. Megrendelés alkalmával előzetes értesítés szükséges, extra csomagmennyiség (2 bőrönd/fő felett), vagy extra csomag (pl.: síléc, tolókocsi), esetleg mozgássérült utas esetén. Kutya, macska szállítása csak kizárólag ketrecben, szájkosárral ellátva, és ha minden rendben van a papírokkal. Háziállatok szállításának a díja 10€. Vakvezető kutya ingyenesen szállítható. Felelősséget vállalunk azért, hogy eljuttassunk a megadott címre. Azonban nem vállalunk felelősséget a poggyászod tartalmáért, ezért megkérünk, hogy nyilatkozz arról, hogy a poggyászod semmiféle illegális dolgot (drog, fegyver, stb.), illetve a megengedett mennyiségnél több jövedéki terméket (cigaretta, égetett szesz, stb.) nem tartalmaz. Ezzel a nyilatkozattal védünk Téged, utastársaidat és magunkat is. A csomagokkal kapcsolatos, szolgáltatásunk során keletkező esetleges reklamációt, a gépkocsivezető felé jelezni kell. A jelzett problémáról jegyzőkönyvet készítünk. 

Szerződés hatályba lépése:

A szolgáltatás kizárólag a fenti feltételek elfogadásával vehető igénybe,  tartalmának nem ismerete nem mentesít a benne foglaltak felelőssége alól.

Az utazási szerződés abban az esetben jön létre amikor az utas, vagy annak képviselője a szolgáltatást a ……Trans, írásban (e-mailben), telefonon (szóban) megrendeli, és a megrendelésről visszaigazolást kap.

Szerződés megszűnése:

 Teljesítettnek kell tekinteni a szerződést, ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget téve az utast, a szerződő felet eljuttatta az úti céljába.